آثار پرنگین نگرانتان نکند

این تصور همچنان در بین عوام وجود دارد که اگر یک جواهر نگین های بیشتری داشته باشد به طور قطع هنگام فروش از قیمت اولیه بسیار کم می شود. این در حالیست که هر طلا یا جواهری را که تصمیم به فروش داشته باشید، بخشی از قیمت آن نسبت به آن مبلغی که خریداری کرده اید کاسته خواهد شد. این کاهش قیمت به سه عامل (سود ، اجرت و مالیات) بستگی دارد که به طور میانگین بین 30 تا 40 درصد ِ قیمت تمام شده، موجب کاهش قیمت میشود. این درحالیست که عموم بر این باورند که این کاهش قیمت تنها ناشی از وزن و بهای نگین است.

از همین رو، طلا و آثاری را ترجیح می دهند که نگین ندارد. درحالی که با توجه به توضیح ِ فوق، این کسر، در همه ی اجناس (چه نگین دار، چه بی نگین و حتی جواهر) وجود دارد. لازم به ذکر است که اجناس ِ نگین دار نیز کسر ِ قیمت خود را دارد اما با توجه به آنچه بیان شد، اصل ِ عامل کاهنده ی قیمت، هنگام فروش نگین نیست و عوامل دیگریست.

حالا می توانید با خیال راحت و فارغ از نگرانی های عوامانه پرنگین ترین جواهرات را از میان آثار طلااستور انتخاب کنید و از درخشش آن چون ستاره ای در آسمان لذت ببرید.