نحوه ی محاسبه قیمت طلا

یکی از راهکارهای برداشتن مرزهای بین طلااستور و مخاطبان بیان فرمول های ساده ای است که با توجه به این فرمول ها نه تنها خرید و محاسبه قیمت تمام شده از طلااستور ساده تر خواهد شد بلکه به سادگی می توانید قیمت تمام شده طلا یا جواهر خود را در همه خریدهایتان محاسبه کنید. یکی از ساده ترین این فرمول ها به شرح زیر است:

((( قیمت روز به گرم + اجرت ساخت در هر گرم ) x وزن جنس ) + 7 درصد ) + 9 درصد

اگر محاسبه فرمول بالا را فراموش کردید برای ساده تر شدن موضوع و به دست آوردن بهای طلا می توانید از فرمول کوتاه شده زیر استفاده کنید. این فرمول به طور کلی خلاصه ای از فرمول بالاست با این تفاوت که بیشتر در ذهنتان ماندگار خواهد شد.

((( قیمت روز طلا در هر گرم ) + اجرت ساخت طلا ) x وزن کل ) 1.1663x

طلااستور از همین رو بیشترین سعی را دارد تا اطلاعات کافی درباره طلا و جواهرات را در اختیار شما قرار دهد. در چنین شرایطی ما باید به این باور مشترک دست پیدا کنیم که خانواده ای برای دست یابی به زیبایی های جهان و ایران هستیم. هنرمندان با بیشترین ظرافت زیورآلاتی را برای شما طراحی می کنند که بیشترین لذت را از آن ببرید. این زیورآلات افزون بر زیبایی اما به هر روی هزینه هایی را هم در بر دارند که مصرف کننده گاهی نسبت به آن اظهار نگرانی می کند. در چنین شرایطی است که طلا استور نگرانی های شما را درک کرده و راهکارهای رفع این نگرانی ها را پیش رویتان قرار می دهد.